آموزش رایگان ICDL

anydesk چیست

anydesk چیست؟

برنامه‌های ریموت دسکتاپ مانند Anydesk می‌توانند به آسان شدن کارها کمک کنند. کار با این برنامه‌ها اگرچه سخت نیست، نیاز به آموزش دارد.

بدون دیدگاه آموزش رایگان ICDL
آموزش اینترنت

آموزش اینترنت

کار با اینترنت می‌تواند سخت یا آسان باشد. با این‌حال اگر اصول اولیه آن را بدانیم می‌توانیم در حد نیازمان از آن استفاده کنیم.

بدون دیدگاه آموزش رایگان ICDL